Okrem vybudovania samotného depozitára sa v projekte „Otvorený depozitár“ počíta so zrealizovaním konferencií, odborných muzeologických seminárov a workshopov. Uvedené aktivity priblížia spôsoby a podmienky uloženia zbierkových predmetov, reštaurovanie a konzervovanie, prinesú odborné blogy o správe a ochrane zbierok, ale aj informácie venované laickej verejnosti.

Konferencie a odborné semináre sú určené nielen pre odbornú verejnosť, ale pre všetkých, ktorých zaujímajú spôsoby a podmienky uloženia zbierkových predmetov, stav múzejných depozitárov na Slovensku, ale aj v zahraničí a v neposlednom rade ich modernizácia.