Okrem vybudovania samotného depozitára sa v projekte „Otvorený depozitár“ počíta so zrealizovaním konferencií, odborných muzeologických seminárov a workshopov. Uvedené aktivity priblížia spôsoby a podmienky uloženia zbierkových predmetov, reštaurovanie a konzervovanie, prinesú odborné blogy o správe a ochrane zbierok, ale aj informácie venované laickej verejnosti.

Konferencie sú určené nielen pre odbornú verejnosť, ale pre všetkých, ktorých zaujímajú spôsoby a podmienky uloženia zbierkových predmetov, stav múzejných depozitárov na Slovensku, ale aj v zahraničí a v neposlednom rade ich modernizácia.

Úvodná konferencia k projektu s názvom „Modernizácia múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“ sa uskutočnila online 23. – 24. marca 2021. Okrem predstaviteľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa jej zúčastnili aj predstavitelia projektového partnera z nórskeho The Narvik War and Peace Centre Eystein Markusson a Ulf Eirik Torgersen,  Joanna Lang  z Múzea Varšavského povstania z Poľska, Dalibor Mikulík  z Múzea Stará Ľubovňa alebo Zuzana Šullová zo Slovenského technického múzeum v Košiciach.

Prednášky z konferencie

Video záznamy z konferencie si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Prednášajúci