1. Domov
  2. Odborný muzeologický seminár

Odborný muzeologický seminár

Na odbornom muzeologickom seminári sa stretli kolegovia z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici s predstaviteľmi projektového partnera z nórskeho The Narvik War and Peace Centre.

V dňoch 24. a 25. októbra 2024 absolvovali spoločné prezentácie projektov, vzdelávania a ukážky konzervovania v konzervátorskom pracovisku.

Krátke príspevky a prezentácie kolegov, respektíve ich preklady nájdete pod nasledujúcimi linkami.