Súčasťou projektu „Otvorený depozitár“ je aj vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl. Obsah vzdelávania bude zameraný najmä na kritické momenty moderných dejín od medzivojnového obdobia až po druhú svetovú vojnu, ale bude reagovať aj na potreby aktuálnych otázok novodobého extrémizmu, rasizmu a intolerantnosti v spoločnosti.

Študenti budú mať možnosť pracovať s replikami zbierkových predmetov a uniforiem,  archívnym materiálom a rôznymi praktickými predmetmi využívanými v čase druhej svetovej vojny, čo samozrejme zvýši atraktívnosť takéhoto netradičného druhu vzdelávania. V priebehu školského roka budú študenti v pravidelných intervaloch navštevovať Múzeum SNP a jeho Vzdelávacie centrum, kde prebehne tematické a zážitkové vzdelávanie. Zo školských lavíc sa dostanú do autentického prostredia samotného múzea, depozitára, ale aj expozície a získajú prehľad nielen o projekte „Otvorený depozitár“, no aj o samotnom múzeu, jeho zbierkach, poslaní  a mieste v spoločnosti. Vytvorenými vzdelávacími aktivitami sa posilní ich kritické myslenie, naučia sa, ako bojovať proti dezinformáciám a ako sa orientovať vo svete faktov nielen svetových, ale hlavne našich národných dejín. Zážitkové vyučovanie o dôležitých a aktuálnych témach pomôže mladým ľuďom pochopiť, kam až môžu prerásť konflikty v spoločnosti.

V rámci vzdelávacej časti projektu „Otvorený depozitár“  Múzeum SNP spolupracuje najmä so školami v regióne. Memorandá o spolupráci boli podpísané  s troma základnými školami: Základnou školou Spojová v Banskej Bystrici, Základnou školou Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici a Základnou školou Hrnčiarska vo Zvolene a troma strednými školami:  Gymnáziom Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, Evanjelickým gymnáziom v Banskej Bystrici a Gymnáziom Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.