Modernizujeme depozitár

Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond Múzea SNP verejnosti unikátnou a príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením.

O projekte

Projekt „Otvorený depozitár“ je unikátny svojou myšlienkou, stavebným i technologickým prevedením.  V Európe neexistuje veľa obdobných projektov, kedy múzeá otvárajú svoje depozitáre širokej verejnosti, a už vôbec nie v Slovenskej republike.

Aktuálne

Konferencia k projektu Otvorený depozitár

Čítať viac

Čistiaci stôl pre konzervátorské pracovisko

Čítať viac

Nórske partnerské múzeum na návšteve Banskej Bystrice

Čítať viac

Fotografie

Partner projektu The Narvik War and Peace Centre

Narviksenteret – The Narvik War and Peace Centre je nezisková organizácia, ktorá vzdeláva, dokumentuje a robí výskum o otázkach týkajúcich sa vojen a konfliktov. Organizácia vznikla zlúčením The Nordland Red Cross War Memorial Museum a Nordnorsk fredssenter.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe