Modernizujeme depozitár

Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond Múzea SNP verejnosti unikátnou a príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením.

O projekte

Projekt „Otvorený depozitár“ je unikátny svojou myšlienkou, stavebným i technologickým prevedením.  V Európe neexistuje veľa obdobných projektov, kedy múzeá otvárajú svoje depozitáre širokej verejnosti, a už vôbec nie v Slovenskej republike.

Aktuálne

Konferencia k projektu Otvorený depozitár

Čítať viac

Čistiaci stôl pre konzervátorské pracovisko

Čítať viac

Fotografie

Partner projektu The Narvik War and Peace Centre

Narviksenteret – The Narvik War and Peace Centre je nezisková organizácia, ktorá vzdeláva, dokumentuje a robí výskum o otázkach týkajúcich sa vojen a konfliktov. Organizácia vznikla zlúčením The Nordland Red Cross War Memorial Museum a Nordnorsk fredssenter.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe