The Narvik War and Peace Centre

Narviksenteret – The Narvik War and Peace Centre je nezisková organizácia, ktorá vznikla zlúčením The Nordland Red Cross War Memorial Museum (založené v roku 1964) a Nordnorsk fredssenter (založené v roku 1990). Narviksenteret je najsevernejším zo siedmich nórskych stredísk pre mier a ľudské práva s prevádzkovou podporou ministerstva školstva.

Východiskom jej práce je nemecký útok na Narvik z roku 1940, boje v severnom Nórsku a následná nemecká okupácia, avšak zaoberá sa aj otázkami, ktoré priamo nesúvisia s druhou svetovou vojnou. Osobitnú pozornosť venuje pravidlám vojny, ľudským právam a všeobecne budovaniu mieru prostredníctvom poznania vojny.

Nórsky partner sa v rámci projektu „Otvorený depozitár“ bude svojimi skúsenosťami snažiť rozvíjať projekt  smerom k nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ale aj získať potrebné skúsenosti pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku.

Fotografie

Kontakt

Viac informácií o The Narvik War and Peace Centre sa dočítate na ich domovskej stránke:

Ulf Eirik Torgersen
Kontaktná osoba pre projekt „Otvorený depozitár“: