Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond Múzea SNP verejnosti unikátnou a príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením. Depozitár bude prínosom nielen pre návštevníkov múzea, ale aj pre odbornú verejnosť v spôsobe uloženia a starostlivosti o zbierkový fond.

Projekt otvoreného depozitára je atraktívnym rozšírením programu pre verejnosť. Sprístupňuje múzejné zbierkové predmety v ich systematickom usporiadaní a návštevníkom poskytuje možnosť bližšie sa zoznámiť so spôsobom ich uloženia, technológiami ochrany a metódami správy. Umožní návštevníkom aj priamo sledovať procesy odborného ošetrenia a konzervovania predmetov rôznym materiálových skupín.

Otvorený depozitár na celkovej ploche o výmere cca 267 m2 bude pozostávať z troch častí:

Výstavný otvorený depozitár

Výstavný otvorený depozitár, v ktorom zbierky budú uložené v regáloch špeciálne upravených pre daný druh predmetov tak, aby boli vizuálne dostupné aj pri hromadnom uložení.

Otvorené konzervátorské laboratórium

Otvorené konzervátorské laboratórium bude trvale prevádzkované ako riadne odborné pracovisko. Umožní návštevníkom sledovať jednotlivé konzervátorské zásahy a v prípade záujmu návštevníkov bude odborný personál poskytovať konzultácie alebo priamo ukážky konzervátorských zásahov.

Študijný otvorený depozitár

Študijný otvorený depozitár s odbornými službami – určený pre odbornú verejnosť (externí bádatelia, zberatelia, študenti), riešený ako študovňa napojená na depozitáre.