1. Domov
  2. Konferencia

Konferencia

Úvodná konferencia k projektu s názvom „Modernizácia múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“ sa uskutočnila online 23. – 24. marca 2021. Okrem predstaviteľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa jej zúčastnili aj predstavitelia projektového partnera z nórskeho The Narvik War and Peace Centre Eystein Markusson a Ulf Eirik Torgersen,  Joanna Lang  z Múzea Varšavského povstania z Poľska, Dalibor Mikulík  z Múzea Stará Ľubovňa alebo Zuzana Šullová zo Slovenského technického múzeum v Košiciach.

Prednášky z konferencie

Video záznamy z konferencie si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Prednášajúci