Cieľom stavby je premiestnenie depozitára z nevyhovujúcich suterénnych priestorov na 1. nadzemné podlažie, kde sa doposiaľ nachádzali archív s kanceláriami administratívy a vybudovanie moderného depozitára s reprezentačnými priestormi riaditeľstva. Depozitár sa rieši ako miesto atraktívne pre návštevníkov múzea – nakoľko sa navrhuje z jednej strany ako presklený výstavný depozitár, ktorý bude súčasťou prehliadky múzea. Návštevník tak bude môcť vidieť nielen predmety vystavené v expozícii, ale aj tie uložené v depozitári a bude môcť o nich získať informácie prostredníctvom moderných technológií a prostredníctvom RFID kódov. Bude taktiež môcť vidieť prácu reštaurátorov, konzervátorov a kurátorov v otvorených presklených pracoviskách.

Uvažuje sa s rozšírením koridoru od hlavného vstupu do otvoreného depozitára. Po pravej strane (kde je priečka oddeľujúca výstavnú sálu) sa počíta s presklenými nasvietenými vitrínami a po ľavej strane s presklenou lomenou priečkou, cez ktorú budú návštevníci vidieť zbierkové premety. Tieto budú rozdelené podľa materiálových skupín: A – textil, B – umelecké predmety, C – koža, D – drevo, kov. Návštevníci budú môcť tiež sledovať reštaurátorov pri práci so zbierkovými predmetmi.

Celý depozitár je plošne a klimaticky navrhnutý presne podľa požiadaviek investora, Múzea Slovenského národného povstania – bez priameho osvetlenia denným svetlom a plynotesné.