V rámci projektu Otvorený depozitár navštívili Múzeum SNP v dňoch 7. 3. – 9. 3. riaditeľ a zástupca riaditeľa nórskeho partnerského múzea v Narviku – The Narvik War and Peace Centre. Návštevu pripravilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Múzeum SNP.
Návšteva bola súčasťou série výmenných pobytov v rámci projektu, ktoré sú založené na výmene skúseností týkajúcich sa vytvorenia a fungovania otvorených depozitárov v obidvoch múzeách.
Počas návštevy prebehli rokovania a diskusie o priebehu projektu, prezentácia činností M SNP, vrátane činností v rámci projektu OD. Partneri si mali možnosť aj prezrieť priebeh výstavby OD v priestoroch Pamätníka SNP, ako aj konzervátorské a digitalizačné centrum.
Na priblíženie histórie Banskobystrického regiónu boli uskutočnené aj prehliadky kaštieľa v Svätom Antone a historického centra Banskej Štiavnice.